Kontakta oss

EuroCloud Sweden
c/o Advokatfirman Wåhlin
Box 11909
SE-40439 GÖTEBORG
info@eurocloud.se

Start > Kompetensområden > Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet är det främsta skälet till att användare tvekar till att nyttja de möjligheter som molntjänster erbjuder. Mycket av denna tvekan kommer av brist på tillräcklig information, både om det nya – molntjänsterna – men också kring det man redan har. Hur säker är din miljö idag? Molnlösningar kan i många fall öka kundernas säkerhetsnivå – de får mer säkerhet för pengarna, medans andra har så pass känslig information att de inte bör låta denna lämna den interna miljön.

Även om ’cloud computing’ är ett relativt nytt begrepp, är det många som tillsammans utarbetat praktiska ’Råd och Rön’ för användarna – vad du ska tänka på innan du går över till molntjänster. I dessa råd finns även ett antal exempel tagna från verkligheten.

EuroCloud Sweden rekommendar läsning och använding av dessa två grupper:

CSA – Cloud Security Alliance

”Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing”

”Top Threats to Cloud Computing”

ENISA – European Network and Information Security Alliance

“Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations for Information Security”

  • EuroCloud Congress hyllas av Europeiska kommisionen
  • European Cloud Partnership
  • EuroCloud Star Audit
  • Ledare i tidningen Cloud Computing nr. 2
  • The Future of Cloud Computing nu tillgänglig
  • Ansvarig för kompetensområdet Säkerhet är Åke Edlund.
    Kontakta Åke på e-postadress fornamn.efternamn@eurocloud.se.